TULEKAHJU HOONES

Väljakutse Suur-Pahila külas, aste 2. Põles lauda lähedal asuv katusealune, kus hoiti loomade heina, saepuru jms. Meie ülesandeks vesivarustus. Põhiauto pumpas vett üles veevõtukohal ja meie paakauto koos Orissaare ja Kuressaare paagiga vedasid kustutusvett sündmuskohale. Sündmusega olid seotud suured jõud ja mitmed komandod: Kokku 9 päästeautot 2st kutselisest ja 4 vabatahtlikust komandost. ~17 min. peale Suur-Pahila sündmuse algust, sai Häirekeskus juba järgmise tulekahjuteate Mändjalast, kus põles metsaalune. Ka sinna reageerisid suured jõud nii kutselistest kui vabatahtlikest komandodest. Tõsine tööpäev Saaremaa pritsumeestele.

Foto: Valjala VPK
Foto: Valjala VPK
Foto: Leisi VPK
Foto: Leisi VPK