TULEKAHJU HOONES

31. juulil kell 19.09 teatati häirekeskusele Saaremaa vallas Karja külas põlevast hoonest. Päästjate saabumisel põles tühjalt seisev talumaja, mille elumaja osa ja laut olid ühe katuse all. Hoone katus oli lausleekides ning varisemisohtlik. Kustutustöid raskendas lakaalusel põlev vana hein, mis tuli kustutustöödeks ümber laadida. Selleks kaasati päästetöödele tõstukiga metsaauto. Päästetööde ohutuse tagamiseks pidid päästjad läbi lõikama majasse sisenevad elektriliinid. Kustutamise käigus sai hoone ulatuslikke tule- ja veekahjustusi. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.