TULEKAHJU MAASTIKUL

Selle kevade meie esimene reageerimine kulupõlengule ei lasknud kaua oodata. 
06.04.2019 kell 13.56 saime Häirekeskuselt väljasõidukorralduse Õeste külla lõkkest alguse saanud kulupõlengule. Taaskord saime olla esmareageerija rollis. Leisist reageerisid sündmusele maastikukustutusauto GAZ 66 ja paakauto Volvo, peagi jõudis appi ka Orissaare põhiauto ning kaugel polnud ka Kuressaare paakauto, kuid tema abi enam vaja ei läinud. 

🔥🔥🔥
Üle Eesti on täna olnud ca 90 maastikupõlengut, hävinud on hooneid ja päästeressurss on ülekoormatud. 
Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid.
Tuletame meelde, et põleng võib kiiresti levida ning tuua endaga kaasa väga suuri kahjusid, ohustades nii ülejäänud loodust, hooneid kui ka inimesi. Kevade saabudes tuleb eriti ettevaatlik olla, kuna suurte kahjudega tulekahjud võivad alguse saada ka suitsukonist või tikust.