MTÜ Leisi Vabatahtlik Päästekomando on loodud 17.05.2012. Ühingu eesmärkideks on vabatahtliku päästetöö korraldamine; koostöö teiste vabatahtlike päästeorganisatsioonidega; pääste-, turvalisuse- ja korrakaitsealane koostöö riigiorganite, kohalike omavalitsuste ja ühiskondlike organisatsioonidega; merepääste- ja demineerimisealase võimekuse arendamine; päästealase ennetustöö korraldamine; liikmeskonna erialase võimekuse arendamine; noorte hulgas päästja elukutse propageerimine ning koolituste ja laagrite korraldamine; kohaliku elu arendamine sh kultuuri-, seltsi- ja majanduselu edendamine.

Vabatahtlikud päästjad osalevad vabatahtlikult pääste- või ennetustööl. Kokkuleppel tööandjaga võib vabatahtlik teha pääste- või ennetustööd ka tööajast.

Vabatahtlik päästja on aktiivne ja päästevaldkonda tundev inimene. Ta pakub oma perele, naabrile ja kogukonnale turvatunnet; kiiret abi õnnetuse korral; eeskuju; õigeid hoiakuid ja käitumisjuhiseid. Vabatahtlik päästja reageerib kodukohas toimunud õnnetusele või muule päästevaldkonna probleemile; ennetab ohuolukordi; koolitab teisi ja tõstab nende ohuteadlikkust. Ta on päästeameti professionaalne abi päästesündmuste korral ja ennetustöös; kogukonna tegus kodanik.