Tuletõrjeühingu loomise protokoll: Leisi Vallavalitsuse koosolek 26. mail 1929. 264 inimest avaldasid soovi astuda ühingu liikmeks. Algselt loodi ühing peamiselt erinevate vahendite soetamiseks küladesse. Esialgu ladustati vahendeid Kadariku veski platsil Leisi jõe ääres, sealt siis võeti ja viidi tagasi vastavalt vajadusele.

Seejärel aga leiti, et ikkagi on vaja endale vastavat hoonet ja tehti valla rahva seas korjandus hoone ehituseks. Raha saadi ehituseks kokku 1936-37. aastal ja peale seda hakati ehitama. Esmalt ehitati valmis torn ja esimene ukse osa. Ehitus valmis 1938 (aastaarv on nähtav ka tornis olevalt tuulelipult) ainult tänu kogukonna annetustele. Kui seni olid olemas ainult mõned voolikud jms, siis nüüd hakati raha korjama auto jaoks. 1939 oli ka auto (Ford) olemas, millega sai voolikuid jms vahendeid transportida tulekahjule.

1940ndal tulid „vabastajad“ ja võeti auto ära ja jäeti ainult maja ja pritsid. Saksa ajal autot enam ei saadudki, oli ainult tuletõrjevarustus.

Pärast sõda oli üks hakkajatest meestest Konstantin Raun, kohalike keeli Matsi Silgu, kes sai vana Gaz ai-ai sõjaväljalt ja sellele pandi tonnine paak ja pump peale. Kuna masinasse mahtus peale juhi ainult üks inimene, siis paagi kõrvale olid tehtud astmelauad, kuhu sai peale astuda ja siis torust kinni hoida. Niimoodi võis seal ca 10 meest peal olla, nagu linnud traadil.

50ndate keskel saadi päris vabriku auto, Gaz 51 baasil ehitatud tuletõrjeauto. Tegemist oli tõsise masinaga, millel oli paak ja lisaks juhile ja tema kaassõitjale oli veel ka meeskonnakabiin.

70ndatel saadi gaz 53 baasil tuletõrjeauto.

Vabatahtlike nime all hakati majas tegutsema 1985 aastast, kui saadi tuletõrje auto tagasi. 1994 aastal hakkas tööle kutseline komando. Siis saadi rootsist Volvo päästeauto. Kuna see olemasolevasse garaaži ei mahtunud, tuli teha majale juurdeehitus. Järgmisena tuli Kamaz paakauto, aga kuna see taas ei mahtunud garaaži ära, tuli järgmine juurdeehitus majale teha 2000 aastal.  Kokku on maja ehitatud neljas osas. Tuletõrjedepoo renoveeriti täielikult 2012. aastal.

Riiklik komando tegevus lõpetati Päästeameti poolt 2012 aastal ja seejärel alustas tegevust Leisi Vabatahtlik Päästekomando. Selle tarvis loodi ka MTÜ

 

Tähtpäevi:

2019 mai – Tuletõrjeühingu loomisest 90 aastat.

2018 – Leisi depoohoone I osa valmimisest 80 aastat