Mittetulundusühingu juhatuse  liikmeteks Silvar Mehik, Margo Kallas, Kaupo Villsaar, Aadi Rahula, Mare Aulik. Ühingu eesmärkideks on vabatahtliku päästetöö korraldamine; koostöö teiste vabatahtlike päästeorganisatsioonidega; pääste-, turvalisuse- ja korrakaitsealane koostöö riigiorganite, kohalike omavalitsuste ja ühiskondlike organisatsioonidega; merepääste- ja demineerimisealase võimekuse arendamine; päästealase ennetustöö korraldamine; liikmeskonna erialase võimekuse arendamine; noorte hulgas päästja elukutse propageerimine ning koolituste ja laagrite korraldamine; kohaliku elu arendamine sh kultuuri-, seltsi- ja majanduselu edendamine.