Kodukülastuste eesmärk on aidata inimestel mõista tulega seonduvaid ohte kodus, suitsuanduri vajalikkust, olemasolu ja töökorda ning hinnata elektri- ja kütteseadmete korrashoidu. Päästjad oskavad jagada soovitusi, kuidas ja mida saab inimene enda ja lähedaste turvalisuse tagamiseks ära teha.

Eelmiste aastate kodukülastuste kogemused on näidanud, et inimesed vajavad oma kodustest tingimustest lähtuvat ohutusalast nõustamist. Koostööd tehakse kohaliku omavalitsusega, et jõuda eelkõige nende inimesteni, kellel võib info kättesaamine ja mõistmine olla raskendatud.

Kodukülastusi teevad vabatahtlikud ja kutselised päästjad ning päästespetsialistid. Nõustamine on tasuta!