Äike tekib tavaliselt kiiresti. Seepärast peab olema selge, mida teha. Tihti kaasnevad äikesega ohud: välk, tugevad hoovihmad, vali tuul, rahe ning isegi trombid. Oska õigesti käituda ja veendu, et sama teevad su lähedased.

Väga hea abivahed saabuva äikese vaatlemiseks:
https://www.lightningmaps.org/?lang=en#y=58.3305;x=25.5984;z=7;t=3;m=sat;r=0;s=1;o=0;b=;n=0;d=2;dl=2;dc=0
Lisaks olemas erinevaid rakendusi nutitelefonidele, mis annavad hoiatavad saabuva äikese eest.

Enne äikest:

 • Paigalda kodule piksekaitsesüsteem. See on eriti vajalik nendel hoonetel, millel on plekk-katus, harjaplekk või metallkonstruktsioonid, mis tõmbavad välku ligi. Samuti on see vajalik kõrgemal kohal asuvatel majadel.
 • Võta hoone peakaitsmest vool välja. Kui see pole võimalik, siis lülita välja elektriseadmed, ning tõmba pistikud seinast välja. Eemalda antennikaabel televiisorist ja/või sidekabel internetiseadmest (ruuterist)
 • Veendu, et lahtised ja lenduvad esemed (aiamööbel, telgid jne) on turvalises kohas või tugevalt kinnitatud. Vii kergemad esemed siseruumidesse.
 • Eemaldu veekogudest.

Äikese ajal:

 • Ära ava veekraani. Vesi on hea elektrijuht.
 • Ära tee ahju ega pliidi alla tuld. Laetud osakesed suitsus toimivad piksevardana.
 • Ära varju üksikute puude, metallmastide ega -aedade lähedale. Välgutabamuse võimalus on seal suurem.
 • Äikese ja halva nähtavuse korral ole autoga sõites ettevaatlik, paduvihma ja rahe ajal peatu maantee serval.
 • Kui maja asub lagedal või mäekupli peal, siis sulge aknad ja uksed ning ära viibi äikese ajal akende all.
 • Ära räägi võrgutelefoniga (võib põhjustada elektri- või akustilise šoki).
 • Selgita lastele, et ohtlik ei ole müristamine, vaid välk.

Õnnetustest teata kohe telefonil 112.