Aine võib olla plahvatusohtlik, tuleohtlik, mürgine, sööbiv, radioaktiivne, oksüdeeriv või keskkonnaohtlik. Oht puudub, kui käidelda ainet nõuetekohaselt. Siis ei kahjusta see ei inimest ega loodust.

Oht inimestele

Tekib, kui ohtlike ainetega juhtub õnnetus. See võib juhtuda ka kodus (kodukeemia, elavhõbedasisuga kraadiklaasid). Suuremad õnnetused on võimalikud ettevõtetes, mis toodavad või kasutavad ohtlikke kemikaale, samuti selliste ainete transpordil.

Suurõnnetused tekivad võimsate tulekahjude ja/või plahvatuste puhul, mürkgaasi pilve levides või keskkonnareostusest. Tagajärg võib olla hulk inimohvreid ja ulatuslikud purustused.

Õnnetusest saad teada, kui

• sireen saadab ohusignaali;

• näed/haistad tuld või suitsu;

• tunned harjumatuid lõhnu ja enesetunne halveneb – tekib iiveldus, silmade ärritus jms;

• märkad päästesõidukeid;

• sellest teatab inimene või meedia.

Hädaolukorra sireen

Sireen on paigaldatud ohtliku ainega tegelevasse ettevõttesse või ohustatud aladele. Sireeni kasutatakse tähelepanu köitmiseks kõikide ohtude korral.

Üldhäire signaal
Minutipikkune tõusev ja langev heli. 30sekundilise pausi järel korratakse seda vähemalt kolm korda.Kasutatakse kõigi ohtude puhul. Tähendab, et ohu kohta on oodata lisateavet ja täpsemaid käitumisjuhiseid.

Üldhäire lõpp
Ühtlane minutipikkune heli. Edastatakse üks kord.

Tähendab, et oht on möödas.

Testsireen
Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.Tähendab, et sireeni testitakse. Inimestele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Käitumine ohtlikest ainetest põhjustatud õnnetuse korral:

 • kui tunned harjumatuid lõhnu, hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid;
 • õues kata nina ja suu igal juhul rätiga;
 • eemaldu kiiresti ohualast tuule suunaga risti;
 • mine lähimasse hoonesse;
 • võimaluse korral mine hoone keskele ja kõrgeimale korrusele;
 • sulge korralikult kõik uksed ja aknad;
 • sulge kõik ventilatsiooniseadmed ja tuulutusavad;
 • kustuta kaminates ja/või ahjudes tuleasemed ning sulge siibrid;
 • autos sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon;
 • sõida lähima hooneni ning varju;
 • teavita ning abista naabreid ja teisi lähedal olijaid;
 • kasuta telefoni ainult hädakorral;
 • lülita sisse Vikerraadio, Raadio 4 või telekanal ETV ja kuula sealt käitumisjuhiseid. Teavet saad ka päästeameti kodulehelt ja päästeala infotelefonilt 1524.

Ära

 • suitseta
 • kasuta lahtist tuld.

Avalikkusele mõeldud info leiad ka maa-ameti kaardirakenduselt, kus on märgitud suurõnnetuse ohuga ettevõtted.