Veel praegu leitakse Eestist sõjaaegset lahingumoona. Kaeve- või põllutööd, aga ka looduslikud varingud võivad tuua päevavalgele ohtlikke esemeid. Mürsku, miini või või granaati ei tohi ise teisaldada. See paneb ohtu nii sinu kui su ümbruse. Seda keelab ka seadus. Õiguskeele termin on “lõhkematerjali ebaseaduslik käitlemine”. Selle eest võib karistada.

Lõhkematerjali leiust teata telefonil 112

Anna leitud lõhkematerjal üle leiukohal, asudes ise ohutus kauguses!

Lõhkematerjali ja lahingumoona leides:

 • ära seda puuduta;
 • ära kasuta selle lähedal lahtist tuld;
 • eemaldu leiukohast;
 • teata leiust häirekeskust telefonil 112;
 • teavita läheduses viibijaid võimalikust ohust;
 • kui saad, piira ala ja tähista oht;
 • ole abijõududele telefonitsi kättesaadav;
 • ära sisene piirdelindiga või muul viisil tähistatud ohualasse;
 • kui sa tead midagi leiu kohta, ütle korrakaitsjatele.

Kui teatad häirekeskusse 112

 • Kirjelda leidu võimalikult täpselt (ligikaudne pikkus, läbimõõt, kas eseme küljes on juhtmed, patareid jms).
 • Räägi, kuidas eseme leidsid. Üle kindlasti, kas eset on liigutatud.
 • Ütle, kui leidsid mitu eset.
 • Edasta leiu täpne asukoht. Alusta täpsest aadressist ja lõpeta konkreetse asukohaga.
 • Kui teed on keeruline juhatada, määra kohtumispaik ja näita spetsialistidele teed.
 • Kirjelda leiukohta ja selle ümbrust. Kas läheduses on inimesi?
 • Edasta kindlasti oma nimi ja kontaktid. Siis saab teavet täpsustada või anda käitumisjuhiseid.

Leiust teavitamise korral rakendub kohe reageerimisahel. Vajaduse korral võetakse leidjaga ühendust ning lepitakse kokku, kuidas jõuda õigesse kohta.