Veekogul juhtuvad õnnetused on sageli ennetatavad. Enne veekogule minekut pead teadma, kuidas tegutseda veekogul viibides ning kuidas käituda veeõnnetusse sattumisel. Ohutusnõudeid korralikult täites tagad enda ja oma kaaslaste turvalisuse.

Talvisel ajal juhtuvad veekogudel õnnetused ajal, mil jää on nõrk. Need õnnetused jääksid toimumata, kui inimesed teaksid rohkem jää tekkimisest ning ohutusest.