Vabatahtlikuks päästjaks on oodatud kõik, kes tahavad edendada oma kogukonna turvalisust. Soovija peab läbima koolituse, mis koosneb teooriast e-õppes ja praktilisest osast päästekeskuses.

Vabatahtlikuks päästjaks võid saada, kui oled

 • vähemalt 18-aastane;
 • suudad töötada stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskad teha meeskonnatööd;
 • aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas suudad langetada iseseisvaid otsuseid oma pädevuse piires ning oskad näha ette nende tagajärgi.

Füüsiline ettevalmistus peab tagama päästeülesannete nõuetekohase täitmise.

Kandidaadi tervist kontrollib arst. Vabatahtliku päästja tervisetõendina kehtib:

 • mootorsõidukijuhi tervisetõend (põhitõend)
 • relvaloa taotleja tervisetõend
 • päästeteenistuja I-IV grupi tervisetõend
 • tegevväelase tervisetõend
 • politseiametniku tervisetõend
 • vanglateenistuse ametniku tervisetõend
 • vabatahtliku merepäästja tervisetõend
 • abipolitseiniku tervisetõend

Vabatahtlikuks päästjaks soovija peab esmalt võtma ühendust piirkondliku päästekeskuse koordinaatoriga. Tema ütleb, mida edasi teha.

Esmajoones ootame e-õppe keskkonnas kursust sooritama inimesed, kellel on tõsine soov ja tahe pühendada oma vaba aega vabatahtlikuks päästjaks olemisele. Oleks suurepärane kui kursusel osalenu leiaks endale sobiva vabatahtliku päästekomando või seltsingu, kes tegeleb tuleohutusalase ennetustööga, seal saab õpitut kasutada ja rakendada.

Kui ei ole soovi otseselt saada vabatahtlikuks päästjaks, siis võite alati läbida ainult e-õppe teoreetilise osa. Teadmisi ei ole kunagi liiga palju!

 

Juhis e-õppe keskkonda minemiseks

 1. Kui oled varasemalt tuttav HITSA Moodle keskkonnaga ja sul on olemas kasutaja konto, siis:
  1. Klõpsa alloleval lingil
  2. Logi sisse (soovitavalt ID kaardiga, kergem andmeid kasutada keskkonna halduritel)
  3. Registreeri end kursusele - registreerimisvõti:  VPEsimeneAste
  4. Asu kursust läbima
 2. Kui varasemalt pole tuttav HITSA Moodle keskkonnaga ja kasutaja kontot pole, siis
  1. Klõpsa alloleval lingil
  2. Loo omale personaalne konto ja nõustu kasutajatingimustega
  3. Otsi kursus nimega "Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa"
  4. Registreeri end kursusele - registreerimisvõti: VPEsimeneAste
  5. Asu kursust läbima
 3. Alusta esimesest teemaplokist "Kursuse üldine korraldus" ja kindlasti tutvu "Õpijuhistega" (kursuse juhendmaterjal erinevate toimingute kohta) ning jätka järgmiste teemaplokkidega kuni eduka lõpuni.
 4. Kui kursus edukalt läbitud, siis saad viimasest teemaplokis "... kui kursus edukalt läbitud" edasised käitumisjuhised.

Kui on ettepanekuid või esineb tõrkeid keskonna kasutamisel, siis pöördu Päästeameti reginaalsete koordinaatorite poole.

 

E-õppe keskkonna leiab siit